Author Topic: Stručni ispit za inženjere elektrotehnike  (Read 16841 times)

Offline Dalibor

 • Forum admin
 • *
 • Posts: 381
 • Karma: 10
  • View Profile
  • Daliborove stranice
Stručni ispit za inženjere elektrotehnike
« on: 18. May 2009., 20:05h »
STRUČNI ISPIT IZ ELEKTROTEHNIKE

UVJETI
Pravo na polaganje stručnog ispita obveznik polaganja stječe nakon što je, po završenom školovanju i stjecanju stručne spreme, odnosno završenom studiju i stjecanju stručnog, odnosno akademskog naziva odgovarajuće struke, propisane ovim Pravilnikom, stekao dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima.
Pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova sudionika u gradnji i poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu imaju obveznici polaganja arhitektonske, građevinske, elektrotehničke i strojarske struke.

POVEZNICE
http://www.hkaig.hr/rie.php
http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=6226
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/0777.htm

SADRŽAJ ISPITA
Ispitni program obuhvaća sljedeće ispitne predmete:
– Osnove tehničke regulative
– Regulativa zaštite osoba, okoliša, kulturnih i drugih materijalnih dobara
– Tehnička regulativa prostornog uređenja
– Tehnička regulativa gradnje
– Tehnička regulativa ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu.
Svaki kandidat polaže ispit iz predmeta Osnove tehničke regulative i predmeta Regulativa zaštite osoba, okoliša, kulturnih i drugih materijalnih dobara, te ovisno o vrsti poslova koje obavlja jedan od ispita iz stavka 1. alineje 3., 4., odnosno 5. ovoga članka.
Kandidat koji radi na upravnim poslovima prostornog uređenja i gradnje polaže ispit iz predmeta Osnove tehničke regulative i predmeta Regulativa zaštite osoba, okoliša, kulturnih i drugih materijalnih dobara.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio«, odnosno »nije položio«.
Za svaki ispitni predmet koji kandidat polaže upisuje se ocjena »zadovoljio«, odnosno »nije zadovoljio«.
Kandidat dobiva ocjenu »zadovoljio« ako je dao odgovore kojima je dokazao da u propisanoj mjeri poznaje važeću tehničku regulativu obuhvaćenu ispitnim predmetom.
Kandidat dobiva ocjenu »položio« ako je iz svih ispitnih predmeta ocijenjen ocjenom »zadovoljio«.
Kandidat koji je polagao stručni ispit, a nije položio najviše jedan ispitni predmet, može polagati popravni ispit iz toga ispitnog predmeta (u daljnjem tekstu: popravni ispit).
Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita na kojem kandidat nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojeg polaže popravni ispit.
Kandidat koji nije položio stručni ispit može ponovo pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od 30 dana od dana prethodnog polaganja.

Troškove za polaganje stručnog ispita snosi kandidat ili njegov poslodavac.
Iznos troškova polaganja stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka, te način uplate tih troškova određuje ministrica posebnom odlukom.
Troškovi popravnog ispita plaćaju se u iznosu od 30% troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita, a snosi ih pristupnik ili njegov poslodavac.

Obveznik stručnog usavršavanja dužan je upotpunjavati i usavršavati svoje znanje nakon položenog stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
O stručnom usavršavanju obveznika stručnog usavršavanja vodi se evidencija sukladno odredbama ovoga Pravilnika.
Stručno usavršavanje obveznika stručnog usavršavanja prati se u petogodišnjim razdobljima, na način da obveza za prvo petogodiš­nje razdoblje počinje teći od prvog sljedećeg dana nakon položenog stručnog ispita (u daljnjem tekstu: petogodišnje razdoblje).
Obveznik stručnog usavršavanja stručno usavršavanje tijekom petogodišnjeg razdoblja ostvaruje vlastitim odabirom odgovarajućeg oblika i mogućnosti usavršavanja ili prema programu za koji je dana suglasnost u skladu s ovim Pravilnikom, odnosno kombinacijom tih dvaju načina.
Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u petogodišnjem razdoblju stručnim usavršavanjem u skladu s ovim Pravilnikom ostvariti najmanje 100 bodova, od čega najmanje 20 bodova iz poznavanja tehničke regulative iz područja obuhvaćenog ispitnim programom stručnog ispita kojeg je položio.
Ostvareni bodovi u jednom petogodišnjem razdoblju ne mogu se prenositi i evidentirati u drugo petogodišnje razdoblje stručnog usavršavanja.
.:Dalibor:.

Offline Dalibor

 • Forum admin
 • *
 • Posts: 381
 • Karma: 10
  • View Profile
  • Daliborove stranice
Odg: Stručni ispit za inženjere elektrotehnike
« Reply #1 on: 24. February 2011., 13:02h »
Quote
"U ovom tekstu su sažeti razni e-mailovi kolega koji su bili na stručnom ispitu.
OPIS STRUČNOG ISPITA

Praktično je podijeljen u 5 dijelova, tj. odgovaraju se zasebno:

1. Struka – opći dio
2. Struka – uži dio
3. Građevina
4. Zaštita na radu
5. Zaštita od požara

Za svaki dio ispitivač ima pripremljen set pitanja (par A4 listova u kojima postoje nekakve cjeline, koliko sam uspio zamijetiti prilikom ispitivanja). Pitanje koje ispitivač izabere iz pripremljenog seta on zapisuje u dokumentaciju o ispitivanju. Po mom iskustvu, pita se 4 do 8 pitanja po jednom od dijelova.

Bilo nas je 20-tak. Ispitivanja traju 5-10 min po ispitivaču. U 4 smo počeli a zadnji je bio gotov oko 18:45. 2-3 ih nije prošlo i to čini mi se da se ponavljaju samo jedan predmet. Nažalost jedan kolega je znao sve osim ZNR (znači 4/5) i sada mora polagati ponovno požar i ZNR. Nemojte se iznenaditi ali imate 5 ispitivača- posebno ZNR a posebno požar!

Želim Vam samo prenijeti informaciju iz prve ruke u vezi polaganja užeg područja struke.Prije par minuta sam zvao u ministarstvo i jedna vrlo susretljiva gospodična mi je rekla da VSS kandidati odabiru samo JEDNO područje iz uže struke, a sve one priče o tome da trebamo naučiti sva područja definitivno padaju u vodu. Posebno sam ju pitao za to i izričito mi je rekla da je točno kako ona kaže, a ne ono što su nam govorili na seminaru.

Najteži dio ispita je definitivno ZNR i GRADITELJSTVO. Na ispitu nas je bilo cca 20-ak.Prolaznost: 5-6 je palo na jednom području, 5-6 na 2 područja (morat će ponavljat cijeli ispit), ostali su prošli. Tajnica kaže da je bila izuzetno loša prolaznost (obično je 70-80 %).

Moram priznati da je materijala puno ( bio sam na pripremnom seminaru lani u 10. mjesecu), jer su u međuvremenu dodani novi materijali, sukladno novom programu. Na sreću, i ispitivači su toga svjesni, pa ne treba baš briljirati za prolaz. Ipak, potrebno je solidno poznavati materiju.

Ispit je najlakše opisati kao minsko polje. Znači ako vam se zalomi neko glupo pitanje pali ste. No, takva pitanja su rijetka, a i ispitivači su OK tj. ako se ne zna postave potpitanje, ali onda se mora krenuti u dobrom smjeru. Savjet: Nemojte dopustiti da ste tiho, morate stalno nekaj govoriti. Najgore je ZNR jer ispitivačica traži poznavanje svakakvih dimenzija npr: koliko moraju ljestve (vertikalni prikaz zgradi) biti udaljene od zgrade, koliko moraju biti debele šipke, koliko mora biti razmak među prečkama, dimenzije leđobrana itd., itd., itd."

Quote
evo nekih materijala za ispit, po trenutno važećim zakonima (ljudi padaju opću tehničku regulativu-građevinu jer uče po starom zakonu o gradnji ).

ja bio jučer, prošao. nisam se toliko služio ovim materijalima, prvo sam temeljito pročešljao zakone, raspitao se za pitanja, a ovim sažecima služio kao podsjetnikom, iako ovi koji nisu excel mogu poslužiti kao dobar temelj.

http://rapidshare.com/files/418007282/sazetak.rar

dobar uvod u građevinsku regulativu (prostorno planiranje, građenje i legalizacija), po aktualnom zakonu može se naći na http://www.quero.hr/Gradjenje

program po kojem se polaže:
http://www.mzopu.hr/doc/Graditeljstv...uG_Mr_2009.pdf

Quote
Pozdrav kolegice i kolege

Kako je meni pomogao ovaj forum, red je da i ja pomognem drugima što se triče stručnog iz elektrotehnike.

1. Kad dođete u ministarstvo prijavi Vas tajnica, upiše Vas u karton i čekate da vas počmu prozivati. Proziva se naizmjenično zavisi kod kojeg ispitivača/ce dođe koji karton.

2. Ispitivači su (meni) bili korektni i stvarno dobri. Nisu strašila i pomoći će ako nešto i zablokirate. Bitno je da znate o čemu Vas pitaju i nadovežete se na to i oni će se sami nadovezati sa pričom i pokušat će vam pomagati.
Pitaju prvo čim se baviš, i prema tome te pitaju, skoro svatko pita norme, certifikate, baš ono osnovne stvari a ne detalje.

3. Pitaja su meni bila:

Uže:
-Ispitivanja instalacije, šta se ispitiva, kako.....
-Dopušteni padovi napona
-Klase zaštite
-Koje sustave uzemljenja imamo, samo nabrojit

Šire:
-Zakon o energiji...o čemu govori, za što služi...
-Priključenje građevine na EE mrežu, koje dozvole (PEES,EES..), koje građevine
-Reguliranje tržišta-Agencija Hera
-norme (ko ih izdaje, jesu li obavezne-nisu ali mora se dokazati isti učinak kao u normi tako da ih je jeftinije kupiti i pozvati se na njih), etalon, sukladnosti (izjava i potvrda i ko ih izdaje)

Građ.regul.:
-Koje vrste projekata imamo
-Opiši sve vrste projekata
-Za šta se koji projekt radi i za koje građevine
-Ko izdaje dozvole i koje postoje dozvole
-Tehnički pregled i pokusni rad (gdje mora biti naveden i šta)

ZNR 1.put:
-Elaborat ZNR (detaljno sve)
-Odgovorna osoba na privremenom gradilištu-Voditelj gradilišta imenuje ga izvođač
Tada sam pao samo zaštitu na radu pa opet došao odgovarat zaštitu na radu i zaštitu od požara (iako sam ZOP položio to se smatra sve jedna cijelina sa ZNR).
Baš se bazirajte na to, pogotovo Elaborat ZNR, Osnovne i posebne uvjete, plan izvođenja radova, privremeno gradilište, prijava gradilišta, kordinatore 1 i 2, pokretne stepenice, vertikalni prilazi, boje znakova, zaštitna sredstva (vrata).... stvarno se to detaljno mora znat, a i ostalo tako da .... Gadno je ako nešto rečeš viška onda se nadovže ona: kako to, to nema veze sa tim, odakle vama to, pa se navje ..... Ali zavisi šta pita, neki su prošli laganije, neki nisu tako da....

ZNR 2.put:
-Kordinatori i 2 sve nabrojit, ko ih imenuje, šta rade....
-Procjena opasnosti, ko je donosi, zašto se donosi
-Putevi evakuacije

ZOP 1.put:
-Šta i s čim se napajaju sigurnosni sustavi i nabroji neke
-Vatrootporni kabeli
-Požarni sektori
-Djalovi vatrodojave, javljači, kako rade i kako bih ja javio požar (priziskom na ručni javljač koji se nalazi na vidljivom osvjetljenom mjestu kod izlaza)
-Norme i sukladnosti

ZOP 2.put:
Rekao mi je (Vidim da ste ovo prošli put položili tako da Vas nemam onda šta puno pitat)
-zone opasnosti
-Sta se nemije stavljati u zone opasnosti
-Sukladnosti

Nadam se da će pomoći ovo moje iskustvo. Netrebate se bojat, samo dobro naučite i prolazite 100%, sretno kolege.

Quote
Ovo su moja iskustva sa stručnog ispita održanog 11.01.2012. godine.
Zaštita na radu je definitivno najstresniji dio ispita, ispit je počeo u 16h, ja sam bio zadnji na redu, bio sam gotov u 19:45h.

Ukoliko netko uvidi neku pogrešku ili želi nešto dodati, neka me slobodno ispravi u odgovoru. Sretno svima!

1. Zaštita na radu – najgori dio ispita, traži se poznavanje totalnih nebuloza

Moja pitanja:
1. Sadržaj elaborata zaštite na radu – moraš izrecitirati od riječi do riječi i ne daj se zbuniti, samo ponavljaj jedno te isto dok ne bude zadovoljna
2. Osposobljavanje radnika za rad na siguran način – obvezno spomenuti da se provodi na mjestu rada tijekom radnog vremena na trošak poslodavca i da se sastavlja Zapisnik o praktičnoj osposobljenosti radnika koji potpisuju neposredni ovlaštenik osposobljavanog radnika, radnik i stručnjak zaštite na radu zadužen za osposobljavanje
3. Osobna zaštitna sredstva – kada ih moraju upotrebljavati radnici i na temelju čega poslodavac određuje obvezu upotrebe osobnih zaštitnih sredstava – na temelju procjene rizika za sigurnost i zdravlje kojima su radnici izloženi pri radu
4. Pokretne stepenice (eskalatori) – ne smiju biti jedini izlaz iz objekta za slučaj opasnosti, ne smiju imati neprekinuti vertikalni put viši od jedne etaže, moraju sa obje strane imati čvrste ograde (balustrade), stranice ograda moraju biti okrenute prema stepenicama i moraju biti glatke, ograde moraju na gornjoj strani moraju imati glatki rukohvat u obliku pokretne trake koja ima istu brzinu i smjer kretanja kao i stepenice, pokretne stepenice moraju imati mehanizam za kočenje s mehaničkim djelovanjem, koji u slučaju nestanka struje može zaustaviti stepenice bez obzira na smjer kretanja (crveni gumb)


Ostala pitanja koje sam zapamtio od ostalih kolega:

5. Osnovna i posebna pravila na radu, posebni uvjeti rada, sredstva rada
6. Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
7. Koje dokumente mora poslodavac imati na gradilištu – obvezno spomenuti procjenu opasnosti, plan izvođenja radova, potvrde da su radnici osposobljeni za rad na visini, za rad na siguran način i za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada, plan uređenja privremenog gradilišta, isprave o obavljenim ispitivanjima radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, itd.
8. Maksimalna dužina puta evakuacije – 50 m, u katnim objektima 30 m
9. Broj slavina i udaljenost slavina – udaljenost ne veća od 100 m, najviše 60 ljudi može koristiti jednu slavinu
10. Prirodno i umjetno osvjetljavanje – najvažnije je da ukupna površina ostakljenih površina mora iznositi najmanje 1/8 površine poda radne prostorije
11. Nužnici – u višekatnim objektima barem jedan po katu, udaljenost nužnika u građevinskom objektu ne veća od 100 m, izvan građevinskog objekta ne veća od 200 m
12. Sadržaj plana izvođenja radova – tog ima pun kufer, nabrajati do iznemoglosti
13. Obveze glavne osobe na gradilištu – inženjera gradilišta, oprez – to nije koordinator II, mislim da je to provedba načela zaštite na radu (Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima)
14. Koordinator II – obveze od riječi do riječi
15. Sigurnosne boje
16. Osobna zaštitna sredstva elektromontera, tj. osobna zaštitna oprema za rad sa, na i u blizini električnih postrojenja i instalacija
17. Zone opasnosti u električnim postrojenjima – zona slobodnog kretanja, zona približavanja i zona rada pod naponom

2. Tehnička regulativa:

1. Bitni zahtjevi za građevinu
2. Nadležnost za izdavanje lokacijske dozvole
3. Sudionici u gradnji
4. Glavni projekt – definicija i sadržaj
5. Na koje bitne zahtjeve se obavlja kontrola glavnog projekta – na mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od buke te uštedu energije i toplinsku zaštitu
6. Definicija norme, Hrvatski zavod za norme
7. Na temelju čega se može pristupiti građenju građevina – pravomoćnog rješenja o uvjetima građenja, građevinske dozvole i potvrđenog glavnog projekta

3. Šire područje struke:

1. Sukladnost - Da bi se proizvod mogao staviti u upotrebu, to jest na tržište, mora imati isprave o sukladnosti s određenim tehničkim zahtjevima koji su propisani pravilnicima. Te isprave se sastoji od izjave o sukladnosti koju daje proizvođac ili distributer, te potvrde o sukladnosti (certifikat) koju daje ovlaštena pravna osoba za obavljanje poslova izdavanja potvrda o sukladnosti. Naravno, nakon toga mora imati izdane tehničke upute i znak sukladnosti (CE ili C)
2. Siguran proizvod
3. Definicija norme – u dva područja isto pitanje, he,he
4. O čemu govori Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
5. O čemu govori Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica

4. Zaštita od požara:

1. Sukladnost – ispitivači stvarno vole sukladnost
2. Podjela prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom - zona 0, 1 i 2 – ovisno o vremenu zadržavanja eksplozivne atmosfere (kao smjesa zraka i plinova, para koja se moze zapaliti) u određenom prostoru (0 – stalno, 1 – povremeno, 2 – nikad, a ako se pojavi kratko traje)
3. Bitni zahtjevi za građevinu glede zaštite od požara-očuvanje nosivosti konstrukcije još određeno vrijeme nakon nastanka pozara, sprečavanje širenja vatre i dima unutar građevine, sprečavanje širenja vatre na druge građevine, omogućavanje spašavanja osoba iz građevina, omogućavanje zaštite spašavatelja
4. Zona opasnosti i sigurnosna udaljenost (Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima)
5. Vatrootpornost i požarni sektor, vatrootporno brtvljenje - (Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja)
6. Napajanje energijom sustava za dojavu požara ( Pravilnik o sustavima za dojavu požara)

5. Uže područje struke (Postrojenja u elektroprivredi):

1. Klase zaštite električnih uređaja (1. klasa – zaštita kućištem, 2.klasa – zaštita kućištem i uzemljenjem, 3. klasa – dvostruka izolacija, 4. klasa – sigurnosni mali napon - ≤ 50 V)
2. TN, TT, IT sustavi– mene je pitao TT sustav uzemljenja – mreža sustava napajanja direktno uzemljena (zvjezdište transformatora), a niskonaponske instalacije (vodljivi dijelovi) isto direktno uzemljeni, neovisno o uzemljivaču mreže sustava
3. Mehaničko i električno dimenzioniranje izolacije na nadzemnim vodovima
- mehanički pojacana – dva ili više izolatorskih lanaca koji mogu prilikom prekida jednog izdržati opterećenje sa faktorom sigurnosti 2, odnosno 1.7 za opremu prema prekidnoj sili
- električki pojačana – osnovna izolacija (dimenzionirana s obzirom na atmosferske i sklopne prenapone + s obzirom na stupanj zagađenja) kojoj je dodan jedan izolator više bez obzira na naponsku razinu voda. To vrijedi za kapaste izolatore, a za potporne, masivne i štapne izolatore ne postoji električki pojačana izolacija.
4. Uvjet za združeno uzemljenje (napon na uzemljivaču <65V izvan trafostanice, <125V u trafostanici) – združeno uzemljenje je spajanje zaštitnog i pogonskog uzemljenja (moraš znati šta je jedno, šta drugo), uvjet je da je maksimalni dozvoljeni udarni prenapon na združenom uzemljivacu manji od 65 V, odnosno 125 V.

http://lb.orbis.hr/showthread.php?t=194923&page=4
« Last Edit: 02. July 2012., 14:07h by Dalibor »
.:Dalibor:.

Offline Dalibor

 • Forum admin
 • *
 • Posts: 381
 • Karma: 10
  • View Profile
  • Daliborove stranice
Odg: Stručni ispit za inženjere elektrotehnike
« Reply #2 on: 25. April 2011., 21:04h »
http://www.edz.hr/hrv/index.php?main=usavrsavanje&id=us_sugpr
http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=6226
http://www.hkie.hr/
http://www.edz.hr/hrv/index.php?main=usavrsavanje&id=us_obr

Polaganje ispita:
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=6395
- termini  obično jednom mjesečno, zavisno o broju prijava
- potrebno prijaviti mjesec dana unaprijed
- troškovi: 1320,00 kn
- kontakt: MZOPU, Gordana Metessi, tajnica komisije, 01/3782-145

Pripremni seminar:
Elektrotehničko društvo Zagreb
http://www.edz.hr/hrv/index.php?main=kontakt
http://www.edz.hr/hrv/index.php?main=seminari
- termini: 03.10.-06.10.2011. i 28.11.-01.12.2011. (4 dana, po cijeli dan)
- poterbno prijaviti mjesec dana unaprijed
- troškovi: 2950,00 kn
- kontakt: EZD, 01/487-2504
pravilnik NN 24/2008.

« Last Edit: 19. September 2011., 13:09h by Dalibor »
.:Dalibor:.

Offline Dalibor

 • Forum admin
 • *
 • Posts: 381
 • Karma: 10
  • View Profile
  • Daliborove stranice
Re: Stručni ispit za inženjere elektrotehnike
« Reply #3 on: 14. May 2014., 18:05h »
Update 14.05.2014.

Stručni ispiti za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva
- trošak 900kn, a popravni 300kn
- polaganje jednom mjesečno, zavisno o broju prijava
- kontakt: MGIPU, Tajnica ispitne komisije Gordana Metessi, 01/3782161
- potrebna je potvrda poslodavca da je stječeno 2 godine radnog staža na poslovima za koje polažu stručni ispit
Quote
Odlukom ministrice Klasa: 360-01/13-06/2; Urbroj: 531-01-13-5; novi troškovi polaganja stručnih ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva iznose 900,00 kn, a popravnog ispita 300,00 kn. (objavljeno 11.09.2013.)
Quote
ZAHTJEV ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA PODNOSI SE  Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, R. Austrije 20, 10 000 Zagreb ili osobno u pisarnicu Ministarstva radnim danom u vremenu od 8:30 do 13:30
Pravilnik o strucnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uredenja i graditeljstva NN 24/08, NN 141/09, NN 23/11.
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=6226

- samo dipl.inženjeri elektrotehnike mogu biti članovi komore
Quote
U Komoru se može upisati osoba koja je, između ostalog, stekla akademski naziv magistar inženjer elektrotehnike odnosno stručni naziv stručni specijalist inženjer elektrotehnike ako je tijekom cijeloga studija stekla najmanje 300 ECTS bodova.
Dakle, inženjer elektrotehnike (VŠS) i prvostupnik se prema sadašnjim zakonima ne može upisati u Komoru.
http://www.hkie.hr/ucestala-pitanja-faq/

- za zadržavanje stručnog ispita potrebno je skupiti 100 bodova u roku od 5 godina ?
Quote
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika svim obveznicima stručnog usavršavanja prekida se obveza prikupljanja bodova do uređivanja pitanja dokazivanja ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja na temelju posebnog zakona kojim će se urediti pitanje polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_2_51.html


Popis zakona i propisa
http://www.hkie.hr/zakoni-i-propisi/gradnja/
« Last Edit: 14. May 2014., 23:05h by Dalibor »
.:Dalibor:.