Author Topic: Energetsko certificiranje zgrada  (Read 4496 times)

Offline Dalibor

  • Forum admin
  • *
  • Posts: 381
  • Karma: 10
    • View Profile
    • Daliborove stranice
Energetsko certificiranje zgrada
« on: 14. May 2014., 19:05h »
Izobrazbom za energetsko certificiranje zgrada stječe se mogućnost obavljanja energetskih pregleda građevina, a sastoji se iz 2 modula.
- Modul 1 - za zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom
- Modul 2 - za zgrade s složenim tehničkim sustavom
- cijena svakog modula je 5500kn + PDV (6875kn)
- Modul 1 mogu upisati inženjeri arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, a Modul 2 sve osobe koje su završile prethodni modul
- nakon završetka obrazovanja dobije se Uvjerenje, te se onda traži suglasnost  za energetsko certificiranje zgrada od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
- potrebno je provoditi program usavršavanja, odnosno svake 3 godine pohađati usavršavanje (800kn + PDV)
- kontakt: Hrvatska komora inženjera strojarstva, Sanja Vulas, Tajništvo Komore, 01/7775-571, encert@hkis.hr

Quote
Kotizacija uključuje 40 sati predavanja, materijal u elektronskom i pisanom obliku, osvježavajuće napitke tijekom predavanja i jedan izlazak na ispit. U slučaju nezadovoljavanja uvjeta prolaska na ispitu, svaki slijedeći izlazak se naplaćuje u iznosu 1.000,00 kuna.
Quote
Nakon uspješno položenog Programa izobrazbe (Modul 1 za zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom, Modul 1 + Modul 2 za zgrade sa složenim tehničkim sustavom) polaznik stječe Uvjerenje, a što je jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za energetsko certificiranje zgrada.
Quote
Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 113/08 i NN 91/09) i Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/08 i NN 89/09) definiraju obvezno izdavanje energetskog certifikata zgrade kao i uvjeti i mjerila za davanje ovlaštenja osobama za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada.
http://hkis.hr/sadrzaj/IzobrazbaZaEnergetskoCertificiranjeZgrada/Prijave%20i%20upisi/


Uvjeti za stjecanje ovlaštenja Ministarstva:
- dipl.ing. arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke struke sa 5 godina iskustva ili
- ing. arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke struke sa 10 godina iskustva
- stjecanje obrazovanja za Module
- sklopljen ugovor o osiguranju

Quote
1. ima najmanje završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer tehničke struke: arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke struke, odnosno koja ima završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer tehničke struke ako je tijekom cijelog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova ili koja je prema ranijim obrazovnim programima stekla akademski naziv diplomirani inženjer tehničke struke: arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke struke,
2. ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja, stručnog nadzora građenja, održavanja zgrada i ostalih građevina, ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu, ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi, ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi, ispitivanja energetskih sustava u građevinama, ispitivanja energetskih i/ili procesnih postrojenja, obavljanja energetskih pregleda,
3. je uspješno završila Program osposobljavanja propisan ovim Pravilnikom,
4. ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti,
5. protiv nje se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,
6. protiv nje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda
Iznimno od uvjeta iz članka 7. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika za poslove iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenje se izdaje i fizičkoj osobi koja je po ranijim obrazovnim programima stekla zvanje inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (viša školska sprema) te koja ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci na poslovima iz stavka 1. ovoga članka.
Quote
Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na rok od tri godine nakon čega prestaje važiti, a može se ponovno izdati na isti rok na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+uvjetima+i+mjerilima+za+osobe+koje+provode+energetske+preglede+i+energetsko+certificiranje+zgrada&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&id_doc=%2bny0WfYJnUp%2bPEQ3SSBi3A%3d%3d


Propisi:
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07),
- Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 113/08 i NN 91/09) i
- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/08 i NN 89/09)
« Last Edit: 14. May 2014., 19:05h by Dalibor »
.:Dalibor:.